X
تبلیغات
عکس های خندار

یکشنبه یازدهم دی 1390

نوشته شده توسط حسن در 13:24 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه یازدهم دی 1390

نوشته شده توسط حسن در 13:18 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه یکم آذر 1389

نوشته شده توسط حسن در 13:25 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه دوازدهم آبان 1389

عکس های خندار

 

نوشته شده توسط حسن در 10:19 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه دوازدهم آبان 1389

نوشته شده توسط حسن در 9:11 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه دوازدهم آبان 1389

زندگی چیست؟

زند گی يعنی تکا پو

زند گی يعنی هياهو

زند گی يعنی شب نو، روز نو، اند يشه ی نو...

آری آری زند گی زيباست

زندگی آتشگهی ديرنده پا برجاست

گربيفروزيش رقص شعله اش از هرکران پيدا ست

ورنه خاموش است وخاموشی گناه ماست....


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسن در 8:52 |  لینک ثابت   •